En nykter jul - för barnens skull

2009 - jubileumsåret för Barnets rättigheter. Du som är vuxen, se på barnets julglädje med klara ögon!

Till en minnesrik jul hör julgranen, gåvorna och samvaron med våra närmaste. För många är julminnena tyvärr inte lyckliga. Ett av de största hoten mot barnets julglädje är ofta alkoholen. Den vuxna som använder alkohol tänker inte alltid på alkoholbrukets inverkan på det egna beteendet och barnets välfärd. Redan i ett svagt berusningstillstånd läser den vuxne dåligt barnens känslor.

Föräldrarna kanske tänker, att de inte behöver oroa sig över alkoholen så länge som barnen är små. I verkligheten utvecklar sig barnen redan väldigt tidigt sin relation till alkoholen, efter de modeller som de ser runt omkring sig. Vår kultur, där alkoholserveringen har blivit kutym t.o.m. i idrottsevenemang, kan inge barnet den föreställningen att man skall sträva efter att bli berusad, berusning är roligt eller att alkohol hjälper när man mår illa.

Jultiden för med sig massor med reklam i gatubilden och olika medier. I flera forskningar har det påvisats, att reklamen inverkar positivt på ungdomars attityder mot alkoholen, och bidrar till en tidigare debut att börja dricka. Och redan småbarn kommer ihåg t.ex. öl- och siderreklamen, dess skojiga bilder och texter. Och allt detta bidrar till att sänka tröskeln för drickande. Det är väldigt viktigt att vuxna pratar med barnen om alkoholreklamen -- och marknadsföringens syften att främja alkoholens försäljning. Den vuxne kan ha en stor inverkan på barnets val med sitt exempel.

En vacker jul är en nykter jul!

Kampanjen En nykter jul -- för barnens skull arrangeras nu för 12:e gången. Kampanjen vill påminna om att de vuxna väljer barnens julstämning. Tidpunkten för TV- och radiokampanjen är ca 15.12.- 26.12.

En nykter jul -- för barnens skull 2009

Raittiuden Ystävät, A-Kiltojen Liitto, A-klinikstiftelsen, Anhörigas Stöd För Narkotikavården, Barnträdgårdslärarförbundet, De Ungas Vänner, Elämä On Parasta Huumetta, Elämäni Sankari, ETRA-liitto, Finlands Föräldraförbund, Finlands Hälsovårdarförbund, Finlands Ungdomssamarbete -- Allians, Finska Förbundet för Sund Livsstil, Folkhälsans Förbund, Fri från Narkotika, Förbundet för Uppfostring och familjerådgivning i Finland, Förbundet Hem och Skola, Förbundet Vita Bandet i Finland, Helsingin NMKY, Helsingin sosiaalivirasto Aikuisten ehkäisevä päihdetyö, Jääkiekon SM-liiga, Kvinnogården, Lappeenrannan kaupungin raittiustoimisto, Mannerheims Barnskyddsförbund, Myllyhoitoyhdistys, Nuorisokasvatussäätiö, Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik, Sininauhaliitto, Stationens Barn, Tehy, Terveys-Hälsan rf, Vesaiset