Om kampanj

Ett barn väntar på julen och vill vara med och förbereda roliga överraskningar. Barnets glädje är äkta. Den obekväma sanningen är, att många barns julstämning förstörs på grund av de vuxnas alkoholbruk.
Julen ger oss en möjlighet att skapa feststämning utan alkohol och föra denna tradition vidare till barnen. Föräldrarna är förebilder för sina barn. Barndomens jular är minnen som består. Julen är barnens fest – låt oss ge en nykter jul till alla barn!

Material

I år kampanjen arrangeras redan 25:a gången. Kampanjens visuell framtoning väcker oss att tänka på följderna av användningen av berusningsmedel och på barnens tråkiga erfarenheter och minnen. Den riksomfattande kampanjens arrangörer vädjar till alla vuxna att ge barnen en nykter jul – en helg i en trygg och ansvarsfull gemenskap.

Ladda posters (FI) Ladda flyer (FI) Ladda logo paket (FI)
Ladda posters (SV) Ladda flyer (SV) Ladda logo paket (SV)
Ladda posters (ET) Ladda flyer (ET) Ladda logo paket (ET)
Ladda kampanjbilder (FI)

Öppna kampanjens meddelande 2022